Bariaatriline kirurgia Eestis aastal 2015

21. märts 2016

Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Seltsi andmetel tehti Eestis 2015 aastal 681 bariaatrilist operatsiooni. Võrreldes 2014 aastaga (629 operatsiooni) on arv mõnevõrra tõusnud. EBMKS juhatuse liikmel Dr Ilmar Kauril on hea meel, et Eesti bariaatriline kirurgia on 100% laparoskoopiline. 2015 aastal ühtegi patsiendi surmaga lõppenud ravitüsistust ei esinenud. Raskeid tüsistusi, mille raviks oli vajalik kordusoperatsioon esines 5-l patsiendil (0.7%-l operatsioonidest). 2014 aastal vajas kordusoperatsioone 1,7% patsientidest. Võrdluseks tõi Dr Kaur Rootsi bariaatrilise kirurgia registri 2014 a. andmed, kus kordusoperatsioonide sagedus oli 2,17%. Valdavaks operatsioonimeetodiks Eestis on laparoskoopiline maost möödajuhtiv ehk bypass operatsioon (62%) ja laparoskoopiline pikisuunaline maoresektsioon ehk sleeve operatsioon (36%). Bariaatrilisi operatsioone tehti kokku 7-s Eesti haiglas. Enim operatsioone – 268 – teostasid Kaalukirurgia Keskuse kirurgid dr Kaur ja Dr Miidla.
Bariaatrilise kirurgia ohutust, efektiivsust ja patsientide usaldust Eestis demonstreerib fakt, et 1 miljoni elaniku kohta teostatakse Eestis 524 operatsiooni aastas. Selle näitajaga on Eesti maailmas 6 kohal, meist ettepoole jäävad Rootsi (708) , Belgia (800), Prantsusmaa (600), Norra (570) ja USA (600). Naabrite juures Soomes tehti eelmisel aastal 163 operatsiooni ja Taanis 167 operatsiooni 1 miljoni elaniku kohta.