Ekstreemne ülekaalulisus võib vähendada eluiga lausa 14 aastat

20. jaanuar 2016

“Ennem seda uuringut oli vähe teada äärmusliku ülekaalulisuse ja enneaegsete surmade seoste kohta,” kommenteeris Dr Cari Kitahara, uuringu vastutav teadlane. Uuring tõestas tugeva seose ekstreemse ülekaalulisuse (KMI 40+) ja varajaste surmade vahel. Nimelt täiskasvanute, kelle KMI on 40-44,9, eluiga võib lüheneda nende ülekaalisuse tõttu kuni 6,5 aastat; täiskasvanute, kelle KMI on 55-59,9, eluiga võib lüheneda lausa 13,7 aastat.

Uuringu käigus analüüsiti varem läbi viidud 20 uuringu tulemusi. Nende varem läbi viidud uuringute käigus oli uuritud Ameerika Ühendkuningriikide, Rootsi ja Austraalia täisealisi elanikke. Uuringu teema tõttu välistati inimesed, kes olid kunagi suitsetanud või põdenud teatud raskeid haigusi. Teadlased leidsid, et risk surra või surra mõne tõsise südame-veresoonkonna haiguse tagajärjel tõusis korrelatsioonis KMI-ga kui KMI oli kõrgem kui 40. Analüüs tõestas, et kõrgete surmade arv ekstreemselt ülekaaluliste inimeste hulgas on peamiselt põhjustatud südame-veresoonkonna haigustest, vähist ja diabeedist.

“Tuginedes meie uuringu tulemustele, võib öelda, et ekstreemne ülekaalulisus on levimas ning võib peagi olla peamiseks varajaste surmade põhjustajaks. Ning seda ülemaailmselt,” võttis uuringu kokku Dr Patricia Hartge, uuringu vanem teadlane.

Pakkumaks konteksti, leidsid uuringu läbiviijad, et ekstreemne ülekaal on võrdväärne või isegi suurem varajaste surmade põhjustaja kui suitsetamine (eeldades, et suitsetaja on normaalkaalus). Teadlased märkisid lõpetuseks, et tulemused rõhutavad taaskord vajadust arendada tõhusat sekkumise strateegiat peatamaks rahvastikku kasvavat ülekaalulisust.

Allikas: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001673

3-nädal