Kaasuvad haigused

Kõikide operatsioonide puhul arvestada, et võib toimuda oluline muutus kaasuvate haiguste kulus ning senised raviskeemid võivad vajada olulist korrigeerimist (eriti diabeedi ravi). Veresuhkru väärtused langevad peale bariaatrilist kirurgiat paari ööpäeva jooksul ja nii ei vaja valdav osa süstivaid 2 tüübi diabeetikuid juba haiglast lahkudes enam insuliini. Vahetud operatsioonijärgsed soovitused kaasuvate haiguste ravis saate Te haiglas. Hilisemad ravimuutused lähtuvad vajadusest ja on alati individuaalsed.