Maovähendusoperatsioonid

Maost möödajuhtiv e gastric bypass operatsioon

Bypass operatsioon on kõige populaarsem maovähenduslõikus kogu maailmas ja kaalukirurgia lõikuste nn kuldstandard. Põhjuseks on väga hea ja püsiv kaalulangus, väga hea kaasuvate haiguste kontroll ja madal tüsistuste risk. Selle operatsiooni kaugtulemuste kohta (kaalulangus, mõju kaasuvatele haigustele, elulemus) on kirjanduses palju ja usaldusväärseid andmeid.
bar_bypass (2)
Operatsiooni käigus moodustatakse söögitoru otsa väikene, 20-30ml maokene, mille külge ühendatakse peensool ja juhitakse sellega allaneelatud toit suurest maost ja kaksteistsõrmiksoolest mööda otse peensoolde. Operatsioon teostatakse alati laparoskoopiliselt.  Ebapiisava kaalulanguse või hilisema kehakaalu tõusu korral on võimalik väikese mao mahtu täiendavalt vähendada.

Kuidas bypass operatsioon töötab?

Bypass operatsioon vähendab näljatunnet ja söödava toidu koguseid, samuti muudab operatsioon toidueelistusi. Süües saavutavad patsiendid täiskõhutunde juba väikeste toidukogustega, sest vähendatud magu täitub kiiresti. Toidu möödajuhtimisega suurest maost ja kaksteistsõrmiksoolest seadistatakse  ümber soole ja aju vaheline tagasisidemehhanism, mis reguleerib meie söögiisu, nälja- ja täiskõhutunnet ning toiduvalikuid.  Oma roll on ka toidu kiirel sattumisel väikesest maost peensoolde, sest peensoole kokkupuude värskelt neelatud toiduga võimendab veelgi söömisel tekkivat küllastustunnet. Peamiseks erinevuseks võrreldes sleeve operatsiooniga on toidu teekonna lühendamine seedetraktis, mille tagajärjel toit ei satu enam suurde makku ja kaksteistsõrmiksoolde.

Oluline! Kõigi maovähendusoperatsioonide pikaaegse tulemuslikkuse eelduseks on muutused patsiendi elustiilis, eeskätt toitumis – ja liikumisharjumustes.

Millised on selle operatsiooni kaugtulemused?

Bypass operatsiooni pikaajalise (rohkem kui 5 aastat) tulemuslikkuse osas on tehtud ja avaldatud mitmeid uuringuid. Kaalulanguse suurust väljendatakse neis ülekaalu languse protsendina (Excess body weight loss %). See näitab, mitu protsenti oma liigsest kaalust operatsioonijärgselt kaotatakse.

2 aastat peale operatsiooni on kaalulangus 75-85% ülekaalust. Rohkem kui 5 aastat peale operatsiooni on kaalulangus erinevate uuringute põhjal 52-72% ülekaalust.

Oluline! Viisime 2015 aastal läbi uuringu Põhja Eesti Regionaalhaiglas 2005-2009a opereeritud patsientidel, kel oli operatsioonist möödunud vähemalt 5 aastat. Peale bypass lõikust oli nad kaotanud keskmiselt 68% oma ülekaalust. See on  võrreldav rahvusvahelises erialases kirjanduses avaldatuga.

Kaalulanguse protsent oli suurem noorematel ja madalama operatsioonieelse kehamassi indeksiga patsientidel.

Paljud rasvumisega seotud haigused nagu uneapnoe, teise tüübi diabeet, liigeshaigused, kõrgvererõhutõbi või polütsüstiliste munasarjade sündroom (PCOS) leevenduvad või kaovad bypass operatsiooni järgselt.

Eelised

 • Kaalulangus:  70%  ülekaalust, püsiv tulemus
 • Eluea pikenemine
 • Paranenud elukvaliteet  95% patsientidest
 • Teise tüübi diabeedi taandumine: 75-85%
 • Uneapnoe ja norskamise kadumine 90%
 • Kõrvetiste kadumine 100%
 • Selja-  ja liigesevalu kadumine või oluline leevendumine
 • Operatsiooniga seotud suremus on madal:  alla 0,1%
 • Operatsiooniga seotud raskete tüsistuste (need, mis vajavad kordusoperatsiooni, vereülekannet või pikemat kui 1 nädalast haiglaravi)  risk on madal:  2%
 • Endise anatoomia taastamine on võimalik
 • Kõige rohkem avaldatud andmeid operatsiooni pikaajaliste tulemuste kohta

Puudused

 • Toidulisandite ja vitamiinide tarvitamise vajadus kõigil patsientidel
 • Rauapuudusest tingitud kehvveresuse risk (madal hemoglobiin), ohustatud on eeskätt viljakas eas naised
 • Teatud toiduainete talumatus (laktoos, rasvad, lihtsuhkrud)
 • Episoodilised kõhuvalud u 10%-l patsientidest
 • Dumping sündroom u 20%-l patsientidest
 • Soolesulguse risk 2-3%-l patsientidest
 • Mao-peensoole ühenduskoha haavandi tekke risk (suitsetajatel ja kroonilistel valuvaigistite tarvitajatel)
 • Alkoholi tarbimise piirang, eriti meestel
 • Iga aastaste vereproovide andmise vajadus

Võimalikud tüsistused

Varased: Kõhukelmepõletik ehk peritoniit. Operatsioonijärgne veritsus. Süvaveenide ja kopsuarteri tromb. Südamelihase infarkt. Kopsupõletik. Mädakogumikud kõhuõõnes, haavainfektsioonid.

Hilised: Haavandid mao ja peensoole ühenduskohal. Mao-peensoole ühenduse ahenemine ja neelamistakistus. Rauavaegus ja madal hemoglobiin. B12-vitamiini vaegus. Kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus. Dumping-sündroom. Sapikivid. Soolesulgus. Liigne nahk. Kõhukinnisus.  Kõhulahtisus. Juuste väljalangemine. Alkoholisõltuvus. Kaalutõus minimaalkaalust.

Kokkuvõttes  on tegemist operatsiooniga, mis sobib peaaegu kõikidede patsientidele, võimaldab suurt ja püsivat kaalulangust ja head kaasuvate haiguste kontrolli. Selle hinnaks on aga vajadus tarvitada püsivalt vitamiine ja toidulisandeid.

Mao pikisuunaline resektsioon e. gastric sleeve operatsioon

Sleeve operatsiooni populaarsus maailmas on aasta aastalt tõusnud ja jätkab kasvamist. Miks? Esiteks ilmub üha enam uuringuid operatsiooni pikaajalise (5 ja enam aastat) tulemuslikkuse kohta, mis on peaaegu võrdväärsed senise liidri mao bypass operatsiooniga. Teiseks operatsiooni eeliseks on nii-öelda loomulikkus, sest siin ei juhita toitu teatud seedetrakti osadest mööda. See vähendab vitamiinide ja raua puuduliku omastamise riski ning teeb operatsiooni patsientide jaoks psühholoogiliselt vastuvõetavamaks. Kolmandaks on operatsioonimetoodika lihtsamini ja kiiremini omandatav kui bypass operatsioon kasvatades sellega kirurgide poolehoidu operatsioonile.
bar_resec
Pikusuunalise maoresektsiooni käigus eemaldatakse jäädavalt mao suur kõverik (u 85 % maost) ja moodustatakse sellega allesjäävast maost u 2-2,5cm diameetriga banaanikujuline toru, mille maht on 100-150 ml. Võrdluseks: normaalse mao maht keskmisel täitumusel on 1-1,5 liitrit. Operatsioon teostatakse alati laparoskoopiliselt.

Kuidas sleeve operatsioon töötab?

 Sleeve operatsioon vähendab söögiisu (näljatunnet) ja söödavaid toidukoguseid. Söögiisu langeb, kuna eemaldatakse mao osa, mis toodab näljahormooni nimega greliin. Vähendatud, 100-150ml mahuga magu senise 1500 ml asemel täitub toiduga oluliselt kiiremini ja täiskõhutunne söömisel tekib juba mõne toidupala allaneelamise järgselt. Oma roll on ka toidu kiiremal edasiliikumisel väikesest maost peensoolde, sest peensoole kokkupuude värskelt neelatud toiduga võimendab veelgi söömisel tekkivat küllastustunnet. Peamine erinevus võrreldes mao bypass operatsiooniga seisneb selles, et toit läbib endiselt kõik seedetrakti osad ja seetõttu ei mõjuta pikisuunaline maoresektsioon toitainete (sh vitamiinide ja mineraalide) ja ravimite imendumist seedetraktist. Operatsiooni järgselt jääb magu ja kasteistsõrmiksool endoskoopiliselt vaadeldavaks, asjaolu, mis on oluline patsientidel, kes põevad teatud mao ja sapiteede haiguseid.

Oluline! Kõigi maovähendusoperatsioonide pikaaegse edukuse eelduseks on muutused patsiendi elustiilis, eeskätt toitumis – ja liikumisharjumustes.

Millised on selle operatsiooni kaugtulemused?

Sleeve operatsiooni pikaajalise (rohkem kui 5 aastat) tulemuslikkuse osas on tehtud ja avaldatud mitmeid uuringuid. Kaalulanguse suurust väljendatakse neis ülekaalu languse protsendina (Excess body weight loss %). See näitab, mitu protsenti oma liigsest kaalust operatsioonijärgselt kaotatakse. 2014a avaldatud ülevaateuuringus analüüsiti kokku 16 esmast uuringut ja leiti, et 5 aastat peale operatsiooni oli keskmine ülekaalu kaotuse % 62,3 (vahemikus 52-69% erinevates vaadeldud uuringutes). Uuringus, milles hinnati kaalulangust 7 aastat peale operatsiooni olid patsiendid kaotanud keskmiselt 67% oma ülekaalust. Kaalukaotuse protsent on suurem neil, kelle operatsioonieelne kehamassi indeks on alla 45 kg/m2.

Oluline! Ebapiisava kaalulanguse või hilisema kehakaalu tõusu korral on võimalik ümbertegemine bypass operatsiooniks. 

Paljud rasvumisega koosesinevad haigused nagu uneapnoe, teise tüübi diabeet, liigeshaigused, kõrgvererõhutõbi või polütsüstiliste munasarjade sündroom (PCOS) leevenduvad või kaovad sleeve operatsiooni järgselt.

Kokkuvõtvalt on tegemist operatsiooniga, mis võimaldab valdavale osale patsientidest piisava kaalulanguse ja aitab vältida või vähendada mõningaid bypass lõikusega seotud spetsiifilisi kõrvaltoimeid nagu vitamiinide ja mikroelementide mitteomastamine, dumping sündroom või soolesulgus.

Pikisuunaline maoresektsioon võib olla hea valik nendel patsientidel:

 • kelle kehamassi indeks on alla 45kg/m2
 • vanus üle 70 aasta
 • kellel bypass operatsiooni laparoskoopiline teostamine on võimatu eelnevatest operatsioonidest tingitud peensoole liidete tõttu
 • kes ei soovi tarbida nii palju vitamiine ja toidulisandeid nagu bypass operatrsiooni järgselt
 • kellel on kalduvus rauapuudusest tingitud kehvveresusele juba enne operatsiooni
 • naispatsiendid, kes soovivad hiljem rasestuda ja sünnitada
 • kes peavad pidevalt ja igapäevaselt tarvitama valuvaigisteid ning põletikuvastaseid ravimeid nagu diklofenak, ibuprofeen
 • patsiendid enne või peale organsiirdamist
 • kelle on diagnoositud põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit, Crohni tõbi)
 • kelle on vajadus edaspidiseks endoskoopiliseks juurdepääsuks maole ja kaksteistsõrmiksoolele

Eelised

 • Kaalulangus 60-65 %
 • Paranenud elukvaliteet 95% patsientidest
 • Toidu teekond seedetraktis ei muutu
 • Teise tüübi diabeedi taandumine: 55-60%
 • Uneapnoe ja norskamise taandumine 90%
 • Selja-  ja liigesvalu kadumine või oluline leevendumine
 • Väiksem dumping sündroomi risk võrreldes bypass operatsiooniga
 • Operatsiooniga seotud suremus on madal: 0,1%
 • Operatsiooniga seotud raskete tüsistuste (need, mis vajavad kordusoperatsiooni, vereülekannet või pikemat kui 1 nädalast haiglaravi)  risk on madal: 2%
 • Vitamiinide ja mineraalide puudulikku imendumist esineb oluliselt harvemini kui bypass operatsiooni korral
 • Magu ja kaksteistsõrmiksool  jäävad endoskoopiliselt uuritavaks

Puudused

 • Mõnevõrra väiksem kaalulangus võrreldes bypass operatsiooniga
 • Suurem risk kaalu taastõusuks aastate jooksul peale operatsiooni
 • Ei sobi magusasõltlastele
 • Kõrvetiste sagenemine peale operatsiooni 20%-l patsientidest
 • Endise anatoomia taastamine ei ole võimalik
 • Aeglasem taastumine võrreldes bypass operatsiooniga

Võimalikud tüsistused

Varased: Kõhukelmepõletik ehk peritoniit. Operatsioonijärgne veritsus. Süvaveenide ja kopsuarteri tromb. Südamelihase infarkt. Kopsupõletik. Mädakogumikud kõhuõõnes, haavainfektsioonid. Liiga peenike maotoru, neelamisraskused.

Hilised: Mao väljavenimine ja kaalutõus minimaalkaalust. Kõrvetised. Sapikivid. Kõhukinnisus. Kõhulahtisus. Liigne nahk. Juuste väljalangemine. Dumping-sündroom.

Mini-bypass operatsioon

Mini-bypass Operatsioon sobib patsientidele kelle kehamassi indeks on kõrgem kui 35kg/m2.  Kaalulangus on vähemalt sama hea või suurem kui tavapärase maost möödajuhtiva ehk bypass operatsiooni korral (70-80% ülekaalust), kuid seda väiksema kõrvaltoimete ja tüsistuste riskiga. Võrreldes tavalise bypass operatsiooniga tehakse 1 sooleühendus ehk anastomoos vähem ning sellega väheneb tüsistuste, nagu näiteks seesmiste songade tekkerisk. Endise anatoomia taastamine on võimalik. Ebapiisava kaalulanguse korral on võimalik pikema peensooleosa väljalülitamine. Operatsioon teostatakse laparoskoopiliselt ehk lukuaugukirurgia teel nagu kõik teised maovähendusoperatsioonid.

Mini-bypass operatsioonMao väikesest kõverikust moodustatakse 15-20cm pikkune ja u 50 ml mahuga torukujuline uus magu. Seejärel otsitakse üles peensoole algusosa ja mõõdetakse välja sellest 150-200cm kaugemal asuv peensooleling, mis ühendatakse uue väikese maoga. Operatsiooni tulemusena liigub allaneelatud toit läbi maotoru otse peensoolde jättes vahele suure mao, kaksteistsõrmiksoole ja peensoole algusosa 150-200 cm. Peensoole keskmine pikkus on 600cm, mini-bypassi järgselt jääb sellest toidu jaoks läbitavaks 400-450cm.

Kuidas mini-bypass operatsioon töötab?

Kaalulangus saavutatakse mitme teguri koosmõjul:

 • Operatsiooni tagajärjel väheneb näljatunne ja söögiisu, täiskõhu tunne püsib kauem
 • Süües saavitatakse küllastustunne väiksema ja tervislikuma portsjoni söömise järgselt
 • Kõiki söödud kaloreid ei omastata, kuna toidu teekond peensooles on 150-200cm lühem kui varem
 • Toidu möödajuhtimine suurest maost ning kaksteistsõrmiksoolest parandab veresuhkru regulatsiooni.

Oluline! Kõigi maovähendusoperatsioonide pikaaegse tulemuslikkuse eelduseks on muutused patsiendi elustiilis, eeskätt toitumis – ja liikumisharjumustes.

Millised on selle operatsiooni kaugtulemused?

Mini-bypass operatsiooni pikaajalise (rohkem kui 5 aastat) tulemuslikkuse osas on tehtud ja avaldatud mitmeid uuringuid. Kaalulanguse suurust väljendatakse neis ülekaalu kaotuse protsendina (Excess body weight loss %). See näitab, mitu protsenti oma liigsest kaalust operatsioonijärgselt kaotatakse.

2 aastat peale operatsiooni on kaalulangus 75-85% ülekaalust. Rohkem kui 5 aastat peale operatsiooni on kaalulangus erinevate uuringute põhjal 70-75% ülekaalust.

Oluline! Kaalulangus mini-bypass operatsiooni järgselt on vähemalt sama hea kui tavapärase bypass operatsiooni korral, kõrgema kehamassi indeksiga ja patsientidel isegi suurem. Seejuures on kaalu taastõusu risk väiksem. 

Paljud rasvumisega seotud haigused nagu uneapnoe, teise tüübi diabeet, liigeshaigused, kõrgvererõhutõbi või polütsüstiliste munasarjade sündroom (PCOS) leevenduvad või kaovad mini-bypass operatsiooni järgselt.

Eelised

 • Kaalulangus:  75%  ülekaalust, kõrge KMI korral on kaalulangus suurem kui tavapärase bypass operatsiooni korral
 • Eluea pikenemine ja paranenud elukvaliteet  95%-l patsientidest
 • Teise tüübi diabeedi taandumine: 75-85%
 • Uneapnoe ja norskamise kadumine 90%
 • Operatsiooniga seotud suremus on madal:  alla 0,1%
 • Operatsiooniga seotud raskete tüsistuste (need, mis vajavad kordusoperatsiooni, vereülekannet või pikemat kui 1 nädalast haiglaravi)  risk on madal:  1%
 • Endise anatoomia taastamine on võimalik

Puudused

 • Eluaegne toidulisandite ja vitamiinide tarvitamise vajadus kõigil patsientidel
 • Rauapuudusest tingitud kehvveresuse risk (madal hemoglobiin), ohustatud on eeskätt viljakas eas naised
 • Teatud toiduainete talumatus (laktoos, rasvad, lihtsuhkrud)
 • Dumping sündroom u 20%-l patsientidest
 • Mao-peensoole ühenduskoha haavandi tekke risk (suitsetajatel ja kroonilistel valuvaigistite tarvitajatel)
 • 0,5-1% patsientidest vajab kordusoperatsiooni alatoitumise tõttu
 • Ei pruugi sobida raske reflukshaigusega (kõrvetised) patsientidele

Kokkuvõttes  on tegemist operatsiooniga, mis sobib patsientidele kelle KMI on kõrgem kui 35kg/m2. Kaalulangus on suur ja püsiv, eriti kõrgema KMI korral. Erinevaid tüsistusi esineb vähem kui tavapärase bypass operatsiooni korral. Patsiendid peavad elukestvalt tarvitama teatud vitamiine ja toidulisandeid.

 

Mao plikatsioon e. gastric plication

Tegu on suhteliselt uue operatsioonimeetodiga. Infot ja uuringute tulemusi operatsiooni pikaajalise efektiivsuse kohta on vähe. Seni avaldatud uuringutes, milles võrreldi omavahel plikatsiooni ja sleeve on plikatsioon osutunud vähem efektiivseks. Kaalulangus on väiksem, hilisem kehakaalu taastõusu risk suurem, operatsiooni tüsistusi rohkem ja oluliselt on suurem hilisemate kordusoperatsioonide vajadus (ebapiisava kaalulanguse või tüsistuste tõttu). Kordusoperatsioonid peale plikatsiooni on keerukad ja seotud kõrge tüsistuste riskiga. Eestis tehti 2015a 9 mao plikatsiooni operatsiooni.
bar_plic

Operatsiooni käigus vähendatakse sarnaselt sleeve operatsioonile mao mahtu sopistades maoseina mitmerealiste õmblustega sisse. Operatsiooni omahind on odavam, kuna vastupidiselt bypass ja sleeve operatsioonile ei kasutata siin endoskoopilisi staplereid (iseõmblejaid).

 

Eelised:

 • Kaalulangus: 30-55% ülekaalust
 • Teise tüübi diabeedi taandumine: 40-60%
 • Operatsiooniga seotud suremus madal: 0,1%
 • Operatsioonijärgne toidulisandite ja vitamiinide tarvitamise vajadus kindlasti esimese aasta jooksul, hiljem soovituslik

Puudused

 • Väiksem kaalulangus kui sleeve või bypassi korral
 • Endise mao anatoomia taastamine ei ole võimalik
 • Puuduvad andmed operatsiooni pikaajalise tulemuslikkuse ja ohutuse kohta
 • Suur kordusoperatsioonide vajadus

Oluline! Kaalukirurgia keskus ei pea õigeks pakkuda oma patsientidele mao plikatsiooni rasvumise ravimeetodina seni, kuni selle tulemuslikkuse ja ohutuse kohta ei ole ilmunud piisavalt andmeid.

Maopael (Gastric Band)

bar_band_thuOperatsiooni käigus paigaldatakse mao ülemise osa ümber silikoonmuhv, mis ahendab mao valendikku ja takistab toidu kiiret edasiliikumist muutes mao liivakella kujuliseks.  Muhvi diameetrit saab muuta, süstides sinna naha all asetseva pordi kaudu vedelikku. Maopaela asetamisega vähendatakse  mao mahtu ja söödava toiduportsjoni suurust. Kaalulangus pärast operatsiooni on võrreldes bypassi ja sleeve operatsiooniga väiksem:  40–50% ülekaalust. Maopael on eemaldatav ja sellega algne anatoomia taastatav.

Võrreldes maost möödajuhtiva operatsiooniga ei vähenda maopael  toitainete imendumist ning seetõttu tekib vitamiinide defitsiiti harva. Peamisteks  probleemideks peale operatsiooni on neelamistakistus, iiveldus, ebapiisav kaalulangus, vajadus sagedaste maopaela reguleerimiste järele.  Maopael on võõrkeha, mis vajab varem või hiljem eemaldamist või asendamist.

Eestis tehti 2015a 6 maopaela operatsiooni.

Oluline! Maopaela operatsioonide arv on viimastel aastatel kogu maailmas kiiresti langenud. Peamiseks põhjuseks ebapiisav kaalulangus koos hilisema kaalutõusuga ning suur kordusoperatsioonide vajadus.

Eelised

 • Kaalulangus: 40-50% ülekaalust
 • Teise tüübi diabeedi taandumine:  40-60%
 • Operatsiooniga seotud suremus: alla 0,1%
 • Endise anatoomia taastamine võimalik
 • Operatsioonijärgne toidulisandite ja vitamiinide tarvitamise vajadus kindlasti esimese aasta jooksul, hiljem soovituslik

Puudused

 • Võõrkeha organismis
 • Suur kordusoperatsioonide vajadus
 • Sageli ebapiisav kaalulangus ja hilisem kaalutõus

 

Operatsioonide võrdlustabel

Maovähendusoperatsioonid

Maopael ehk Gastric bandMaopael Mao vertikaalne resektsioonMao vertikaalne resektsioon Maost möödajuhtiv operatsioonMaost möödajuhtiv operatsioon Mao plikatsioonMao plikatsioon

Eelised

Sooltrakti ei avata, soolestiku teekonna muutmist ei toimu. On reguleeritav ja eemaldatav. Tüsistusi harva. Toidu teekonda soolestikus ei muudeta. Vitamiinide ja toitainete omastamisega seotud probleeme vähe. Organismi ei jää võõrkehasid. Suurim kaalulangus. Väga hea diabeedi kontroll. Organismi ei jäeta võõrkehasid. Endise anatoomia taastamine võimalik. Toidu teekonda soolestikus ei muudeta. Vitamiinide ja toitainete omastamisega seotud probleeme vähe. Seedetrakti ei avata. Organismi ei jää võõrkehasid.

Puudused

Kaalulangus on aeglasem ja väiksem. Maopaela on vaja korduvalt reguleerida. Võõrkeha organismis. Suur kordusoperatsioonide vajadus. Väiksem kaalulangus kui bypassi korral, kaalu taastõusu risk, kõrvetiste tekke risk, pika õmblusjoone lekke risk. Võimalik on ebapiisav vitamiini D ja B12, raua, jt mikroelementide omastamine. Dumping sündroom, toidutalumatused. Oksendamine, ebapiisav kaalulangus, kaalu taastõusu risk.
Puuduvad pikaajalised jälgimisandmed kaugtulemuste kohta.

Operatsiooni aeg

1 tund 1 tund 1 tundi 1-1.5 tundi

Haiglasoleku aeg

1-2 päeva 2-3 päeva 2-3 päeva 2-3 päeva

Oodatav kaalulangus

40-50% ülekaalust 60-65% ülekaalust 70% ülekaalust 30-55% ülekaalust

Endise anatoomia taastamine

Võimalik Ei ole võimalik Võimalik Ei ole võimalik

Revisioonkirurgia e Kordusoperatsioonid

Kaalukirurgia patsiendid ei pea tavaliselt pikaajalistes  ravitulemustes pettuma: eeldusel, et järgitakse operatsioonijärgseid toitumis – ja liikumissoovitusi  võimaldab kirurgiline ravi märkimisväärset ja püsivat kaalulangust koos paranenud elukvaliteediga. Ometi peame teinekord tunnistama, et patsient ei ole ravitulemusega rahul. Põhjuseks võib olla eeldatust väiksem kaalulangus, kaalu taastõus aastate jooksul, operatsiooni kõrvaltoimed või,väga harva, liiga suur kaalulangus koos toitumuslike probleemidega.

Kirurgia on ja jääb veel pikaks ajaks sisuliselt  ainsaks tulemuslikuks ja kättesaadavaks rasvumise ravimeetodiks. Ilma kaalukirurgiata jääksid need patsiendid ravita. Rasvumise ravi on nagu teiste krooniliste seisundite ravi: harva saame kasutada üht ravimeetodit võrdse tulemuslikkusega kõigi patsientide aitamiseks. Ka kirurgilises ravis on koht operatsioonimeetodite kombineerimiseks ja ümbertegemiseks. Mitteootuspärane esmane tulemus ei tähenda lõplikku läbikukkumist.

Revisioonkirurgia tähistab kaalukirurgilisi operatsioone, mida tehakse peale esmast maovähendusoperatsiooni.  Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, kuid valdavalt on patsiendid rahulolematud oma kehakaalu languse või selle taastõusuga. Näiteks kui patisendile on varem asetatud maopael, mille tulemustega ta pole rahul või ei harju ta selle kõrvaltoimetega, siis on revisioonlõikusena võimalik pael eemaldada ning teostada samal ajal mao sleeve või bypass operatsioon.  Piirdudes vaid paela eemaldamisega või endise anatoomia taastamisega on tulemuseks kehakaalu taastumine operatsioonieelsele tasemele järgneva aasta jooksul.

Mitterahuldavate ravitulemuste põhjused

Patsiendist tulenevad põhjused

Vilets ravitulemus võib olla tingitud asjaolust, et esmane kaalukirurgiline operatsioon, ehhki teostatud tehniliselt korrektselt ja motiveeritud patsiendil  lihtsalt ei sobi antud patsiendile tema organismi iseärasuste või harjumuste tõttu. Operatsiooniga seotud kõrvaltoimete teke, nt hüpoglükeemia episoodid peale mao bypass operatsiooni või kõrvetised sleeve järgselt on konkreetse patsiendi puhul raskesti ennustatavad ja võivad mõnikord olla kordusoperatsiooni põhjuseks.   On patsiente, kelle halva ravitulemuse taga on suutmatus või soovimatus   juhinduda operatsioonijärgse toitumise ja kehalise aktiivsuse alastest  soovitustest või kes  liialdavad alkoholiga. Pole usutav, et kordusoperatsioon parandaks siin oluliselt ravitulemusi. Ka teatud ravimid muudavad söömiskäitumist ja suurendavad näljatunnet. Sellistel puhkudel on pigem abi ravimite nimekirja ülevaatamisest ja alternatiivide otsimisest.

Kirurgist tulenevad põhjused

Siin on probleemide põhjusteks  esimese operatsiooni käigus tehtud operatsioonitehnilised vead, näiteks on mao bypass operatsiooni käigus moodustatud uus magu jäänud liialt suureks soodustades veelgi selle hilisemat väljavenimist ja küllastustunde kadumist söömisel. Samuti liialt suure diameetriga moodustatud maotoru sleeve operatsiooni järgselt. Sellised patsiendid kogevad vahetult peale  operatsiooni suurepärast kaalulangust, mis aga 1-2a hiljem  peatub ning asendub kaalutõusuga. Esialgu söömisel kogetud kiire küllastustunne kaob, toiduportsjonid suurenevad märkimisväärselt ja  ollakse püsivalt näljane. Taolistes olukordades annab kordusoperatsioon kõige paremaid tulemusi eeldusel, et probleemi põhjus suudetakse tuvastada ja patsient on motiveeritud kaalukirurgiaga alati kaasas käivateks elustiili muutusteks.

Operatsioonimetoodikast tulenevad põhjused

Tänaseks on selge, et mitte kõik kasutatavad operatsioonimetoodikad ei pea pikaajalisele ajaproovile vastu.  Maopael võib olla korrektselt paigaldatud, kuid aja jooksul deformeeruda, puruneda või paigast nihkuda. Pikki aastaid püsinud kaalulangus sleeve operatsiooni järgselt võib taanduda,  kuna maotoru venib aastate jooksul välja. Siin on kordusoperatsioon tavaliselt efektiivne, kuna reeglina on need patsiendid väga motiveeritud ja võimelised kaalulangust soodustavat elustiili hoidma.

Kaalulangus peale korduskirurgiat on reeglina aeglasem kui esmase operatsiooni järel. Tavaliselt kaotavad patsiendid 50% oma kordusoperatsiooni aegsest ülekaalust. Mõju kaasuvatele haigustele ja esmase operatsiooniga seotud kõrvaltoimetele sõltub valitud kordusoperatsiooni meetodist.

Oleme selleks, et Teid aidata

Me sooritame keskmiselt 25-30 kordusoperatsiooni aastas (250 esmast operatsiooni). Peaaegu kõik neist on teostatavad laparoskoopiliselt st ilma suure kõhulõiketa. Kordusoperatsioonid on alati keerukad ja eeldavad kirurgilt väga head arusaamist kaalukirurgiliste operatsioonide anatoomilistest printsiipidest ning väljapaistvaid kirurgilisi oskuseid.

Põhjalik teave eelneva operatsiooni, sellejärgse kehakaalu muutuse, söömiskäitumise ja kõrvaltoimete kohta on vajalikud enne, kui me üldse oleme valmis kaaluma kordusoperatsiooni konkreetsel patsiendil saamaks aru, mis on valesti. Enne uue kirurgilise plaani väljatöötamist on vajalikud on täiendavad uuringud nagu gastroskoopia ja mao röntgenuuring suukaudse kontrastainega.

Teile sobiva lahenduse selgitamiseks palun võtke meiega ühendust!
Kaalukirurgia – Mis ja Milleks? »

Maovähendusoperatsioonid »

Elu peale maovähendusoperatsiooni »

Patsiendid »